2018

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2018)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 13. 11. 2018

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vrbíková, Weiss Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Marek, Vlček Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Omluvení členové revizní komise: Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 13. 11. 2018
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 11. 9. 2018
 3. Prof. Čáp informoval o přípravách Endokrinologických dnů 2019. Výbor schválil dopis firmám. Termín pro doručení přihlášek k aktivní účasti byl stanoven na 30. 6. 2019.
 4. Doc. Šnajderová informovala o konání „Jarního endokrinologického sympozia“ 26. – 27. 4. 2019. Místo bude vybráno ze tří následujících: Roztoky u Prahy, Beroun, Kutná Hora.
 5. Výbor schválil, aby ceny Aloise Kopeckého za celoživotní přínos pediatrické endokrinologii a prof. Schreibera za celoživotní přínos dospělé endokrinologii byly v roce 2019 uděleny paralelně.
 6. Výbor schválil, aby cena doc. Kopeckého byla v roce 2019 udělena MUDr. Venháčové a cena prof. Schreibera byla v roce 2019 udělena prof. Stárkovi.
 7. Výbor schválil nominace do akreditační komise pro obor reprodukční medicína za ČES ČLS JEP: doc. Šnajderová, prof. Hána a MUDr. Weiss.
 8. Výbor hlasováním per rollam schválil, aby jako narozeninový dar doc. Límanové byly zakoupeny dvě dárkové poukázky na představení Národního divadla v Praze.
 9. Výbor pověřil delegáta ČES ČLS JEP na volební Sjezd ČLS JEP dne 22. ledna 2019 v Praze, prof. Broulíka, aby při hlasování do předsednictva ČLS JEP hlasoval pro prof. Svačinu. Dále mimo jiné požádal prof. Broulíka, aby prostřednictvím ČLS JEP prosazoval urychlené dokončení a schválení vzdělávacího programu Ministerstvem zdravotnictví ČR, a aby podporoval snížení administrativní zátěže ve zdravotnictví.
 10. Výbor schválil hrazení účasti prof. Hány na výbor UEMS, 10.- 12. 5. 2019 v Berlíně, z prostředků ČES ČLS JEP.
 11. Prof. Lebl informoval o konání mezinárodního přednáškového večera dětské endokrinologie „Best of EDGE“, dne 29. 11. 2019, v Grégrově sále Obecního domu v Praze. Prof. Binder z Tübingen bude přednášet o nových poznatcích o fyziologii a patofyziologii IGF-II. Na programu bude také „Rozhovor s legendou“ – s prof. Paulem Czernichowem z Paříže.
 12. Změny členské základny (MK) noví členové: MUDr. Veronika Šimonová v Čelákovic, pracoviště FN Motol, MUDr. Alžběta Bártová z Nový Jičín, pracoviště PL Rožnov pod Radhoštěm, MUDr. Helena Kotěšovcová
 13. Data dalších chůzí výboru
 • 8. 1. 2019 v 15:00 schůze výboru v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 5. 3. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS a od 15:30 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 14. 5. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS a od 15:30 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

14. 11. 2018 Zapsal Jan Jiskra