2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (únor 2017)

Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 28. 2. 2017

Soubory ke stažení