2018

Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2018)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 11. 9. 2018

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Novák, Šumník Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal Omluvení členové revizní komise: 0

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 11. 9. 2018.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 17. 4. 2018.
 3. Výbor schválil úhradu cestovních nákladů na Internistický kongres v Brně 2018 z rozpočtu ČES ČLS JEP pro vyzvané řečníky, kteří nebudou mít jiný zdroj.
 4. Výbor schválil úhradu ubytování a cestovních nákladů na Endokrinologické dny 2018 v Bratislavě z rozpočtu ČES ČLS JEP pro vyzvané řečníky, kteří nebudou mít jiný zdroj.
 5. Příští Endokrinologické dny se budou konat 10. – 12. 10. 2019 v Olomouci.
 6. Výbor schválil hrazení cestovních nákladů prof. Krška na meeting ECAS 17. 11. 2018 ve Varšavě z prostředků ČES ČLS JEP.
 7. Doc. Šnajderová informovala o přípravách „Jarního endokrinologického sympozia 2019“. Výbor předběžně schválil 2 možné termíny konání: preferenční 26. – 27. 4. 2019 a náhradní 31. 5. – 1. 6. 2019. Členové výboru přislíbili zaslat doc. Šnajderové do 11. 10. 2018 názvy témat, která mohou přednášet, případně navrhnout další řečníky.
 8. Doc. Límanová informovala o přípravách semináře „Endokrinopatie v graviditě“. Předběžný termín je 13. 3. 2019 od 13:00 v Lékařském domě v Sokolské ulici.
 9. Výbor schválil udělení cestovního grantu ČES ČLS JEP pro MUDr. Jakubíkovou na ECE v Barceloně v dubnu 2018.
 10. Výbor schválil nové žádosti o členství v ČES ČLS JEP MUDr. Věry Touškové, Ph.D. z Prahy, MUDr. Anny Dianovské z Českého Těšíně/Karviné a MUDr. Jany Malíkové, Ph.D. z Prahy.
 11. Prof. Lebl informoval o konání konference „20. DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE“, která se uskuteční ve dnech 25. – 26. 1. 2019 v Hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé. Kromě toho se v Praze ve čtvrtek 29. listopadu uskuteční mezinárodní přednáškový večer dětské endokrinologie „Best of EDGE“. Prof. Binder z Tübingen bude přednášet o nových poznatcích o fyziologii a patofyziologii IGF-II. Na programu bude také „Rozhovor s legendou“ – s prof. Paulem Czernichowem z Paříže. Místo, hodina konání a podrobný program budou upřesněny.
 12. Data dalších schůzí výboru jsou:
 • 13. 11. 2018 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 8. 1. 2019 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 5. 3. 2019 v 14:00 Programový výbor Endokrinologických dnů 2019 následovaný schůzí výboru ČES ČL JEP od 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 14. 5. 2019 v 14:00 Programový výbor Endokrinologických dnů 2019 následovaný schůzí výboru ČES ČL JEP od 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

13. 9. 2018 Zapsal Jan Jiskra