2019

Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2019)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 3. 9. 2019

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Dvořáková, Šnajderová Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 3. 9. 2019.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 14. 5. 2019.
 3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o přípravách Endokrinologických dnů v Olomouci 2019.
 4. Prof. Kršek připomněl konání Endokrinologického bloku Kongresu klinické biochemie v Plzni, 24. 9. 2019 (přednášky Kršek M: Dynamické testy v diagnostice hypo- a hyperkortizolismu, Springer D: Nové metody stanovení hormonů a jejich začlenění do rutinní praxe, Pikner: Problémy laboratorních technik u kalciofosfátového metabolismu, Jiskra J: Diferenciální diagnostika hyponatrémie z pohledu klinika).
 5. Výbor schválil následující úpravu podmínek hlasování o nejlepších publikacích:
 • členové výboru budou hlasovat tajně;
 • členové výboru budou vyloučeni z hlasování v té kategorii, kam je přihlášena publikace, které jsou autoři/spoluautoři;
 • hlasovat bude možné výhradně na schůzi výboru, nikoliv per rollam;
 • systém hlasování bude upraven následovně:
 1. každý hlasující sestaví v každé kategorii pořadí publikací od nejlepší po nejhorší, 2) podle pořadí bude přidělen počet bodů tak, že nejlepší publikace získá 1 bod, druhá 2 body, třetí 3 body atd.,
 2. publikace s nejnižším součtem bodů bude v každé kategorii vyhlášena jako vítězná.

6. Výbor schválil návrh prof. Šumníka, aby o žádostech o členství v ČES ČLS JEP bylo hlasováno na řádné schůzi, aby se snížila e-mailová zátěž.

7. Výbor nedoporučil udělení záštity ČES ČLS JEP na digitálním projektem pro praktické lékaře http://www.xn--jpraktik-8ya.cz https://www.japraktik.cz/…krinologie-3

8. Výbor schválil rozeslání pozvánky na workshop „Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa“, který se bude konat v sobotu 16. 11. 2019 v 9–14 hodin v Charvátově sále 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK, členům ČES ČLS JEP e-mailem. Informace bude zároveň zveřejněna na webových stránkách ČES ČLS JEP.

9. Prof. Kršek informoval o přípravách ECE 2020.

10. Členové výboru diskutovali o možnosti iniciace jednání se zdravotními pojišťovnami o novém zdravotním výkonu pro ambulantní injekční léčbu v endokrinologii obdobně jako v diabetologii.

11. Výbor schválil následující nové členy: Ing. Barbora Marková z EÚ MUDr. Kateřina Chvojková z Nymburka MUDr. Romana Šarapatková z Olomouce MUDr. Jaromír Ožana ze Šternberka MUDr. Krausová z 3. IK VFN v Praze MUDr. Jana Scheinherrová ze Strakonic

12. O ukončení členství požádali: MUDr. Milan Tržil MUDr. Vojtěch Jelínek prof. MUDr. David Cibula, CSc. MUDr. Danuše Maršálková MUDr. Marta Vrťalová

13. Data dalších schůzí výboru

 • 10. 10. 2019 ve 12:00 v rámci Endokrinologických dnů v Olomouci v Hotelu Clarion;
 • 12. 11. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

3. 9. 2019 Zapsal Jan Jiskra