Zápisy z výboru

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2020)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 07. 01. 2020
2020
Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2019)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 12. 11. 2019
2019
Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2019)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 3. 9. 2019
2019
Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2019)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 14. 5. 2019
2019
Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2019)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 5. 3. 2019
2019
Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2019)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 8. 1. 2019
2019
Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2018)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 13. 11. 2018
2018
Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2018)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 11. 9. 2018
2018
Zápis ze schůze Výboru ČES (duben 2018)
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 17. 4. 2018
2018
Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2018)
Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konaných v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 1. 2018
2018
Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2017)
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v hotelu Pyramida v Praze dne 14. 11. 2017
2017
Zápis ze schůze Výboru ČES (říjen 2017)
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v hotelu Pyramida v Praze dne 19.10. 2017
2017
Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2017)
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 5. 9. 2017
2017
Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2017)
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 5. 2017
2017
Zápis ze schůze Výboru ČES (únor 2017)
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 28. 2. 2017
2017
Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2017)
Zápis ze schůze Výboru české endokrinologické společnosti ČES JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 10. 1.2017
2017